Stipendiater SveReFo Pfizer

 

2021 års Stipendiat

Årets stipendie gick till Björn Sundström för forskningen och de kliniska arbetet inom reumavården. Björns forskning har bidragit till ökad kunskap levnadsvanors betydelse vid reumatisk sjukdom. Den har och kommer skapa mervärde och förbättrad livskvalitet hos personer med reumatisk sjukdom, vilket gör att han är en mycket värdig mottagare SvReFo och Pfizers stipendium för reumatologisk forskning och utveckling. Björns presentation är inspelad och finns tillgänglig https://youtu.be/EWXWt6y5oGk

 

Tidigare Stipendiater

Stipendiat 2020 gick till Elisabet Mogard för sin forskning och kliniska arbete inom reumavården har skapat och kommer ytterligare fortsätta skapa mervärde och förbättrad livskvalitet hos personer med reumatisk sjukdom vilket gör att hon är en mycket värdig mottagare av SveReFo och Pfizers stipendium för Reumatologisk forskning och Utveckling. https://www.youtube.com/watch?v=wCpKsGj6jus&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0j0FiVR2I53qUF4hjpgMyIKCR8j5ioIfk0oqSKBiZ5_ckSfLPqLqVh5zo