Ansökan SveReFo Pfizer stipendiet

Ange namn

Ange yrke

Ange telefon

Ange e-postadress

Invalid Input

Beskriv och motivera tydligt hur ditt projektet/Du har bidragit till något av följande (max 500 ord)

  • förbättrat omhändertagande av reumapatienter
  • implementering av evidensbaserad forskning i den kliniska verksamheten
  • nytänkande och innovation inom reumavården
  • förbättrat samarbete mellan professionerna
  • tydlig patientmedverkan i utvecklingsarbete/forskning
Felaktig inmatning

Beskriv hur du planerar att använda stipendiet i ditt fortsatta arbete (max 500 )

Felaktig inmatning

Bifoga CV med information om utbildning, yrkeserfarenhet, deltagande i projekt/studier, publikationer och andra meriter

Felaktig inmatning

Klicka i rutan