Stipendieansökan SveReFo 2021

Stipendieansökan SveReFo

Behörig att söka är medlem i SveReFo som ej erhållit SveReFo stipendium de senaste 2 åren. Medlemskap i någon av de fem yrkesföreningarna (Sektionen för reumatologi (Fysioterapeuterna), FRS (Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige), Svensk Kuratorsförenings Reumasektion, Sveriges, Arbetsterapeuter, SRF (Svensk Reumatologisk Förening, Svensk Reumakirurgisk Förening) innebär automatiskt medlemskap i SveReFo. Stipendiet är personligt och kan ej överlåtas till någon annan.

Övriga kan söka medlemskap utifrån följande Kriterier:

  • arbeta kliniskt med forskning och/eller utbildning med fokus på reumatikervård
  • inneha ett legitimationsyrke och/eller inneha ett yrke som bygger på god evidens.

Stipendiat förbinder sig att skriva en rapport om vad stipendiet användes till.

Ansökan ska ligga i linje med SveRefo:s syfte som är:

  • möjliggöra informellt utbyte av yrkeserfarenheter
  • förmedla kontakt mellan olika grupper intresserade av likartade projekt
  • uppmuntra forskning och utveckling över yrkesgränserna
  • skapa ekonomiska förutsättningar for tvärvetenskapligt arbete
  • verka för internationellt samarbete

Prioriteringar 2021:

  • Ansökan från team (minst två professioner, max en per profession).
  • Abstrakt accepterad för presentation 

Med tanke på omständigheterna vid Corona som har gjort det svårt att delta fysiskt i konferenser kommer SveReFo 2021 även prioritera stipendie för fortbildning/kurser och digitala konferenser/möten.

 

I följande länk hittar man ansökningsformuläret  ANSÖKAN

Inkom med ansökan senast 210401.


Vid frågor går det bra att kontakta Malin Regardt, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

    

SveReFo 2019-11-15

Ange namn

Ange yrke

Ange telefon

Ange e-postadress

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ange om ni sökt ekonomiska medel för samma ändamål

Ange ändamål

Ange tidsperiod

Ange sökt summa

Ange beskrivning

Ange kostnadskalkyl

Du måste godkänna villkoren

Klicka i rutan

Inkom med ansökan senast 210401.

Vid frågor går det bra att kontakta Malin Regardt, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.